Sürdürülebilirlik

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Taya Grup olarak çevre ve sürdürülebilirlik politikamız; havalimanı inşaatı sırasında yürütmekte olduğumuz faaliyetlerde en üst seviyede uzmanlıkları, bilimi, teknolojiyi kullanarak insana ve doğaya verebileceğimiz olumsuz etkileri kontrol altına almak ve en aza indirmektir.

Bu politika doğrultusunda,

Uymakla yükümlü olduğumuz yasal veya diğer şartlar dahil tüm uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,

Ulusal ve uluslararası çevresel, sosyal konular ile ilgili tüm standartlara yenilikçi bir yaklaşım ile uyum göstermeyi,

Tüm faaliyetlerimiz sırasında çevresel etkilerimizi belirleyerek azaltıcı faaliyetleri etkin şekilde planlayarak yönetmeyi,

Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızı sürekli iyileştirerek geliştirmeyi,

Enerji ve doğal kaynak kullanımında azaltıcı hedefler belirlemeyi ve uygulamayı,

Dünyamızın kısıtlı kaynaklarını verimli olarak kullanmayı, iklim değişikliklerin azaltılması için önlemlerin planlanması ve uygulanması, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması, çevre konusunda sorumlulukların bilincinde olmayı, sürdürülebilirlik mekanizmalarını azami şekilde takip etmeyi,

Çalışmalarının sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutarak; azaltıcı önlemler alarak geri dönüşümlü malzemeleri kullanmaya özen göstermeyi, hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri almayı ve bunları sürekli iyileştirmeyi,

Projenin komşu olduğu yerel halkın sosyo-ekonomik durumunun güçlendirilmesine katkıda bulunmayı ve faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek olumsuz etkileri etkin bir şekilde azaltmayı,

Çevre ve sürdürülebilirlik politikamız ve çevreye olan önemli etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi alt yüklenici firmalarımızı bilgilendirerek katılımlarını sağlamayı, taahhüt ediyoruz.