Merkez Bölge

TEKNOPARK

  • 9,054 m2 arazi.
  • Küçük ölçekli işletmeler için ofisler.
  • Kuluçka merkezi.
  • Paylaşımlı toplantı odaları.
  • Öncelikle Havacılık ve sağlık alanında Ar-Ge projelerinin yapılmasına yönelik, esnek tasarım dili ve efektif alan kullanımına sahip çalışma alanları.